Loket เมืองเทพนิยายที่เข็มนาฬิกาหยุดเดินตั้งแต่ยุคกลาง

ทัศนียภาพของเมือง Loket หรือ Elbogen ในภาษาเยอรมัน เมืองในเขตการปกครอง Sokolov ในแคว้น Karlovy Vary ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐเช็ก ไม่ไกลจากพรมแดนประเทศ Germany

เมืองที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสเตรียระหว่างศตวรรษที่ 17-18 แห่งนี้มีชื่อเสียงจาก Loket Castle ปราสาทสไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 บริเวณเนินเขาใจกลางเมือง ซึ่งใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง Casino Royale ตอนที่ James Bond พบกับ René Mathis โดยบอกว่าเป็นที่ประเทศ Montenegro

Loket2

นักท่องเที่ยวจำนวนมากมักเดินทางมาในช่วงเทศกาลโอเปร่าประจำปีซึ่งจัดขึ้นโดยมีปราสาทเป็นฉากหลัง ชื่อของเมืองดังกล่าวมีความหมายว่า “ข้อศอก” เนื่องจากเขตเมืองตั้งอยู่ภายใต้การโอบล้อมของแม่น้ำ Ohře ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการทำงานของข้อศอก  เมื่อมองจากตัวปราสาทลงมาจะมีความสวยงามอย่างมากจนได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีจากทางการและประกาศให้เป็นสมบัติของชาติ

พิกัด: Loket map

Loket1

Loket5

Loket3

Loket4

Loket7

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต