Logarska Dolina ชุมชนสวรรค์กลางหุบเขา Kamnik Alps แห่งสโลวีเนีย

บรรยากาศแบบชนบทท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของ Logarska Dolina ชุมชนเล็กๆ ในหุบเขา Logar เขตหมู่บ้าน Solčava ในแคว้น Savinjska statistična ทางตอนบนของประเทศ Slovenia ใกล้กับพรมแดนประเทศออสเตรีย

ชุมชนที่ตั้งอยู่ในหุบเขา Kamnik Alps แห่งนี้มีชื่อเสียงจากขุนเขารอบทิศอันงดงาม โดยรายล้อมด้วยยอดเขาสูงหลายยอด อาทิ Krofička (2,083 เมตร) Ojstrica (2,350 เมตร) light baba (2,244 เมตร) Plain (2,394 เมตร) และ Brana (2,252 เมตร) จึงกลายเป็นจุดพักแรกของการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขา นอกจากนี้ภายในชุมชนดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโบสถ์ขนาดเล็กซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ Christ the King ในระหว่างปี 1930-1931

พิกัด: Logarska dolina map

Logarska Dolina2

Logarska Dolina5

Logarska Dolina3

Logarska Dolina4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต