ทิวทัศน์สุดงดงามของไร่องุ่นริมทะเลสาบเจนีวาแห่งแคว้น Lavaux

บรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนภายในไร่องุ่นด้านเหนือของทะเลสาบ Geneva แห่งแคว้น Lavaux ในรัฐ Vaud ทางตะวันตกของประเทศ Switzerland

ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานยืนยันว่ามีการนำองุ่นมาปลูกในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยโรมัน แต่การทำไร่องุ่นเต็มรูปแบบเพิ่งจะเริ่มในช่วงศตวรรษที่ 11 ในแคว้นดังกล่าวเต็มไปด้วยไร่องุ่นครอบคลุมพื้นที่ 830 เฮคเตอร์ กินความยาว 30 กิโลเมตรตามแนวทะเลสาบเจนีวา ด้วยทัศนียภาพอันงดงามและคุณภาพของผลผลิตที่ได้จากไร่องุ่นในพื้นที่นี้ ทำให้องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นหนึ่งในเขตมรดกโลกเมื่อปี 2007

พิกัด: Lavaux map

Lavaux1

Lavaux3

Lavaux4

Lavaux5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต