Las Lajas Sanctuary โบสถ์ในหุบเหวลึกอันน่าทึ่งแห่งโคลัมเบีย

Santuario de Las Lajas หรือ Las Lajas Sanctuary โบสถ์ใหญ่สไตล์โกธิคยุคใหม่ประจำเมือง Ipiales ในเขตจังหวัด Nariño ทางใต้ของประเทศ Colombia ใกล้กับพรมแดนประเทศ Ecuador ความพิเศษของโบสถ์ที่ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 33 ปี ตั้งแต่ปี 1916 ถึง 1949 แห่งนี้ คือการสร้างขึ้นในหุบเหวลึกของเทือกเขาแอนดีสที่มีแม่น้ำ Guáitara ไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง นั่นแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวเมืองที่มีต่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่พยายามสร้างโบสถ์จนสำเร็จอย่างงดงามและยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ผู้ที่มาประกอบศาสนกิจนอกจากจะได้ประพฤติตนเป็นคริสตศาสนิกชนที่ดีแล้ว ยังได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่ห้อมล้อมสถานที่แห่งนี้ไว้อย่างกลมกลืนอีกด้วย

พิกัด: Las Lajas Sanctuary map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต