อุทยานแห่งชาติ Lake Nakuru ขุมทรัพย์ทางธรรมชาติแห่งเคนยาอันน่าค้นหา

บรรดาสรรพสัตว์โดยเฉพาะฝูงนกฟลามิงโกในทะเลสาบ Nakuru ทะเลสาบในเขตอุทยานแห่งชาติ Lake Nakuru ทางใต้ของเมือง Nakura เมืองหลวงของเทศมณฑลชื่อเดียวกัน ทางตอนกลางค่อนมาทางตะวันตกของประเทศ Kenya

ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนหุบเขาความสูง 1,754 เมตรจากระดับน้ำทะเลแห่งนี้ได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติในขั้นสูงสุด และยังคงความหลากหลายของสัตว์ป่านานาพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่ในและรอบเขตทะเลสาบ นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมเดินทางมาเพื่อชมความงดงามของธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยเฉพาะฝูงนกฟลามิงโก ซึ่งอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในทะเลสาบ

พิกัด: Lake Nakuru National Park map

Lake Nakuru2

Lake Nakuru3

Lake Nakuru6

Lake Nakuru5

Lake Nakuru4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต