Lærdalsøyri หมู่บ้านเล็กๆ ที่ชุกชุมด้วยแซลมอนธรรมชาติในหุบเขาฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์

บ้านไม้แบบนอร์วีเจียนริมเวิ้งน้ำอันเงียบสงบแห่งหุบเขา Lærdal ในเขตเทศมณฑล Sogn og Fjordane ทางตะวันตกของประเทศ Norway หุบเขาที่ตั้งอยู่บริเวณ Lærdal fjord ส่วนหนึ่งของ Sognefjord แห่งนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ Lærdalsøyri ที่ได้ชื่อว่าเงียบสงบและกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง

หมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งปลาแซลมอนชุกชุมจนกลายเป็นที่ตั้งของ Atlantic Salmon Centre รวมทั้งยังมีอุโมงค์ถนนที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งเชื่อมระหว่าง Lærdal กับ Aurland ความยาวทั้งหมด 24.5 กิโลเมตร หุบเขาดังกล่าวตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นทาง E16 ระหว่างกรุง Oslo กับเมือง Bergen จึงเป็นจุดพักท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้ที่ขับรถเที่ยวระหว่าง 2 เมืองนี้

พิกัด: Lærdalsøyri map

laerdal2 laerdal3 laerdal4 laerdal5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต