Kufstein เมืองโบราณของออสเตรียที่โด่งดังจากปราสาทป้อมปราการเหนือเขตเมือง

เมืองริมฝั่งแม่น้ำ Inn นามว่า Kufstein เมืองเล็กในแคว้น Tyrol ทางตะวันตกของประเทศ Austria ซึ่งโดดเด่นด้วย Festung Kufstein แนวป้อมปราการโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองและบ้านเรือนตามแบบฉบับแคว้น Tyrol ที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสีสันสดใส

แนวกำแพงเมืองที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า Geroldseck Fortress แห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1205 โดยอยู่ในความครอบครองของบิชช็อปแห่ง Regensburg แต่ต่อมาพระเจ้า Maximilian แห่งบาวาเรียสามารถยึดครองสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์นี้ได้ จนกระทั่งปี 1814 ก็กลับมาเป็นของออสเตรียอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง โดยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับเมืองดังกล่าวทั้งหมด

พิกัด: Kufstein map

kufstein2 kufstein3 kufstein4 kufstein5 kufstein6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต