ความเก่าขลังสไตล์ยุคกลางดัตช์ของ Koppelpoort ประตูเมืองโบราณแห่งเมือง Amersfoort

บรรยากาศความเก่าขลังสวยงามของ Koppelpoort ประตูเมืองสไตล์ดัตช์ยุคกลางแห่งเมือง Amersfoort เมืองใหญ่อันดับ 2 ในเขตจังหวัด Utrecht ทางตอนกลางของประเทศ Netherlands

ประตูเมืองที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1425 แห่งนี้เป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินและประตูน้ำเข้าด้วยกัน โดยนับเป็น
ส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองแนวที่สองของเมืองซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปี 1380-1425 ประตูดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องทางเข้าออกเมืองมาเป็นระยะเวลานานและมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมไปตามแต่ละสมัย อาทิ ในปี 1885 Pierre Cuypers สถาปนิกชาวดัตช์ได้รื้อถอนบันไดระหว่างประตูแล้วปรับเปลี่ยนเป็นทางลาด ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองที่จะพลาดไม่ได้เป็นอันขาด

พิกัด: Koppelpoort map

koppelpoort2 koppelpoort3 koppelpoort4 koppelpoort5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต