Kizhi Pogost โบสถ์ไม้ออร์โธด็อกซ์มรดกโลกแห่งรัสเซีย

ความสวยงามเฉพาะตัวของ Kizhi Pogost (Погост Кижи) โบสถ์ไม้รูปทรงไม่คุ้นตาที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะ Kizhi กลางทะเลสาบ Onega ในเขตสาธารณรัฐ Karelia ทางตอนเหนือของประเทศ Russia ใกล้กับพรมแดนฟินแลนด์

ภายในบริเวณรั้วความยาวล้อมรอบ 300 เมตรนี้ประกอบไปด้วยโบสถ์ไม้ 2 หลัง กับหอคอยอีก 1 หอ โดยโบสถ์ที่เห็นในภาพนี้เป็นโบสถ์ใหญ่ความสูง 37 เมตร มีโดมทั้งหมด 22 โดมเรียงขึ้นไปตามแนวหลังคา สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 ส่วนหอคอยที่เห็นมีความสูง 30 เมตร ภายในมีห้องต่างๆ และบันไดวนขึ้นไปจนถึงยอด

สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงจากความงดงามตามสไตล์โบสถ์ออร์โธด็อกซ์และความคงทนแข็งแรงถึงแม้จะสร้างด้วยไม้ทั้งหมดก็ตาม จนทำให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นเขตมรดกโลกเช่นเดียวกับทางการรัสเซียที่ประกาศให้เป็นเขตมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

พิกัด: Kizhi Pogost map

kizhi-pogost1 kizhi-pogost3 kizhi-pogost4 kizhi-pogost5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต