Karlskrona เมืองฐานทัพเรือสวีดิชที่ขึ้นชื่อเรื่องบ้านเรือนสไตล์บาโรค

ทัศนียภาพยามค่ำคืนของเมือง Karlskrona เมืองในเขตการปกครองชื่อเดียวกันแห่งเทศมณฑล Blekinge ริมชายฝั่งทะเลบอลติก ทางตอนใต้ของประเทศ Sweden

เมืองที่มีอายุเก่าแก่เกือบ 400 ปีแห่งนี้ตั้งอยูในเขตภูมิประเทศแบบ Archipelago หรือเกาะแก่งน้อยใหญ่ริมชายฝั่ง ซึ่งมีมากกว่า 30 เกาะ ทำให้เป็นชัยภูมิที่เหมาะสม โดยกองทัพสวีเดนได้ตั้งฐานทัพเรือที่เมืองแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 1680 และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นฐานทัพเรือแห่งเดียวของประเทศและมีขนาดใหญ่ที่สุด นอกจากนี้เมืองดังกล่าวยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรคซึ่งเป็นเมืองเดียวในประเทศสวีเดน

พิกัด: Karlskrona map

Karlskrona3 Karlskrona4 Karlskrona5

Karlskrona1

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต