ปราสาท Kamianets-Podilskyi หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์อันน่าทึ่งแห่งยูเครน

ความเก่าแก่แต่สมบูรณ์ของ Kamianets-Podilskyi Castle (Кам’янець-Подільська фортеця) ปราสาทยุคกลางแห่งเมืองประวัติศาสตร์ Kamianets-Podilskyi ในแคว้น Podolia ทางตะวันตกของประเทศ Ukraine

อดีตปราสาทของอาณาจักร Ruthenian-Lithuanian ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Smotrych แห่งนี้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของประเทศยูเครนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอีกด้วย ปราสาทที่มีหอคอยทั้งหมด 12 อาคารนี้ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทรที่ยื่นเข้าไปในแม่น้ำ ทำให้เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการสร้างป้อมปราการที่ใช้ป้องกันเมืองจากผู้บุกรุกที่มาทางแม่น้ำ โดยมีทางเชื่อมเข้าปราสาทเพียงทางเดียวคือสะพานข้ามแม่น้ำซึ่งมาจากฝั่งเมืองเก่า โดยปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมด้านในที่นำเสนอประวัติความเป็นมาของทั้งตัวปราสาทและเมือง

พิกัด: Kamianets-Podilskyi Castle map

Kamianets-Podilskyi Castle2

Kamianets-Podilskyi Castle3

Kamianets-Podilskyi Castle4

Kamianets-Podilskyi Castle5

Kamianets-Podilskyi Castle6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต