Kaleköy หมู่บ้านตากอากาศบรรยากาศแบบไบแซนไทน์แห่งตุรกี

Turkey

ทัศนียภาพของหมู่บ้านขนาดเล็กนามว่า Kaleköy หมู่บ้านในเขตการปกครอง Demre แห่งจังหวัด Antalya ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของประเทศ Turkey ระหว่างเมือง Kaş กับเมือง Kale

หมู่บ้านที่ชื่อมีความหมายตามภาษาท้องถิ่นว่า “หมู่บ้านปราสาท” แห่งนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณโดยมีส่วนของสุสานกรีกที่ทุกวันนี้จมอยู่ใต้น้ำ บนเนินเขาเหนือเขตหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของปราสาทป้อมปราการไบแซนไทน์ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อช่วงยุคกลางเพื่อใช้ป้องกันการโจมตีของกลุ่มโจรสลัด ปัจจุบันหมู่บ้านดังกล่าวเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่บรรดาเศรษฐีนิยมนำเรือยอร์ชมาจอดพัก

พิกัด: Kaleköy map

Kalekoy2 Kalekoy3 Kalekoy4 Kalekoy5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต