Jajce เมืองสงบเงียบสุดน่าอยู่กลางขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์ของบอสเนียฯ

เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่รู้จักหรือมีความรู้เกี่ยวกับประเทศ Bosnia and Herzegovina ประเทศอิสระอันดับท้ายๆ ของยุโรปไม่มากนัก แต่ประเทศนี้จริงๆ แล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวมากมายหลายสถานที่ หนึ่งในนั้นคือ Plivski vodopad (Pliva Waterfall) หรือ Jajcei vízesés น้ำตก Jajce อยู่ที่เมือง Jajce (ไยย์สะ) ทางตอนกลางของประเทศ

น้ำตกอันงดงามแห่งนี้เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Pliva และ Vrbas มีความสูง 30 เมตร แต่ในช่วงสงครามบอสเนียพื้นที่บริเวณนี้ได้ถูกน้ำท่วมเพราะเกิดแผ่นดินไหวและการทำลายโดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เหนือแม่น้ำ ปัจจุบันน้ำตกจึงเหลือความสูงเพียง 20 เมตรเท่านั้น ตัวเมืองที่ตั้งอยู่เหนือน้ำตกคือบริเวณเมืองเก่าของ Jajce ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ด้วย

พิกัด: Jajce map

Jajce2

Jajce4

Jajce3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต