10 เมืองน่าเที่ยวของอดีตสหภาพโซเวียต – Former Soviet Cities

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตหรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า “รัสเซีย” เมื่อช่วงต้นทศวรรษ 1990 ทำให้เกิดการ
แยกตัวของประเทศต่างๆ มากมายครอบคลุมทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย ได้แก่ ยูเครน เบลารุส เอสโตเนีย ลัตเวีย
ลิทัวเนีย มอลโดวา จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาร์เซอร์ไบจาน (ยุโรป) คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน (เอเชีย)

จากการที่ทุกวันนี้หลายประเทศเหล่านี้เริ่มเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การท่องเที่ยวเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลาย แม้ว่าบางประเทศยังคงต้องขอวีซ่าเฉพาะของประเทศนั้น แต่ก็มีบางประเทศ ได้แก่ เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ที่ใช้วีซ่าเชงเก้น รวมถึงจอร์เจียที่ไม่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศ จึงนับได้ว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากเปิดโลกที่ไม่ค่อยเหมือนกับใคร มาดูกันว่ามีเมืองใดบ้างที่ควรค่าในการไป “เที่ยวเอง” สักครั้งบ้าง

Riga, Latvia

กรุง Riga คือเมืองหลวงของประเทศ Latvia ที่นับว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทั้งด้านการค้า การเงิน อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศแถบบอลติก (เอสโตเนียและลิธัวเนีย) และยังเป็นเมืองท่าสำคัญในการเชื่อมต่อไปยังประเทศแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในยุโรป

ริกาตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ Daugava บนที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปลูกสร้างบ้านเรือน
โดยบ้านเมืองส่วนมากในเมืองนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Jugendstil หรือ German Art Nouveau นั่นเอง ซึ่ง
องค์การยูเนสโกถึงกับระบุว่าไม่สามารถหาศิลปะแบบนี้ได้ในที่ใดของโลกได้อีกแล้ว

riga

Tbilisi, Georgia

กรุง Tbilisi เมืองหลวงของประเทศ Georgia ประเทศเล็กๆ บนแนวเทือกเขาคอเคซัสริมทะเลดำที่แยกตัวจากสหภาพโซเวียตเมื่อปี 1991 สถานที่โดดเด่นคือ Narikala ป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 บนเนินเขาชานกรุงทบิลิซีเพื่อใช้ในการปกป้องเมืองและได้ขยับขยายอาณาเขตของป้อมต่อมาเรื่อยๆ จนมาสมบูรณ์ในสมัยที่ถูกชาวมองโกลยึดครอง จึงเป็นที่มาของชื่อในภาษามองโกลว่า Narin Qala แปลว่าป้อมปราการเล็กๆ จากป้อมปราการนี้จะสามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีได้ทั้งหมด รวมทั้งแม่น้ำ Kura ที่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชาวเมือง ในปัจจุบันบางส่วนของป้อมปราการนี้มีสภาพไม่สมบูรณ์นักเนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปี 1827

tbilisi

Tallinn, Estonia 

กรุง Tallinn คือเมืองหลวงของประเทศ Estonia ประเทศที่อดีตเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของหลายประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน และสหภาพโซเวียต เอสโตเนียเพิ่งประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองของสหภาพโซเวียตเมื่อปี  1991 โดยสถานที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นเขตเมืองเก่าใจกลางเมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO เมื่อปี 1997 ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ Raekoja plats หรือ Town Hall Square จัตุรัสกลางเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าสไตล์อาร์ตนูโวที่ให้บรรยากาศย้อนยุคราวกับอยู่ในโลกของเทพนิยาย

tallinn

Kaunas, Lithuania

Kaunas เมืองสำคัญและเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ Lithuania ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมืองที่เป็นอดีตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมของลิธัวเนียแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำ Nemunas และ Neris ทำให้เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตั้งเมือง เขตเมืองเก่าของเคานาสขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามตามแบบฉบับลิทัวเนียนแท้ๆ แม้จะเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของทั้งสหภาพโซเวียตและนาซีมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรก็ตาม ภายในเมืองมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เก่าทั้งนิกายออร์โธด็อกซ์และโรมันคาทอลิกหลายแห่ง ถนนคนเดิน Laisvės alėja หรือ Liberty Avenue ความยาว 2 กิโลเมตร และ Kaunas Kasteel ปราสาทที่เป็นแนวป้อมปราการโบราณ

kaunas

Kiev, Ukraine

กรุง Kiev เมืองหลวงของประเทศ Ukraine ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้นหลังเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลยูโรเมื่อปี 2012 ในเมืองดังกล่าวเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย อาทิ Monument to the Founders of Kiev ริมฝั่งแม่น้ำ Dnieper ซึ่งสื่อถึงตำนานการเกิดเมืองเคียฟ St Michael’s Golden-Domed Cathedral โบสถ์โดมทองสถาปัตยกรรมแบบ Ukrainian Baroque บนเนินเขาเหนือย่านการค้าของเมือง Kiev Monastery of the Caves ศูนย์กลางศาสนสถานของคริสต์นิกายออโธด็อกซ์ฝั่งตะวันออกที่สำคัญที่สุด รวมทั้ง The Kiev Academic Puppet Theatre โรงละครสำหรับเด็กที่รูปลักษณ์ภายนอกสวยงามราวปราสาทในเทพนิยาย

kiev

Yerevan, Armenia

กรุง Yerevan เมืองหลวงของประเทศ Armenia ประเทศบนแนวเทือกเขาคอเคซัสซึ่งมีภูเขา Ararat ภูเขาไฟบนชายแดนตุรกี-อาร์เมเนียที่ได้ชื่อว่าสวยสมบูรณ์ที่สุดในโลกอยู่ด้านหลังเขตเมือง กรุงเยเรวานเป็นเมืองศูนย์กลางทางการบริหาร วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยยังเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วยเพราะพบหลักฐานยืนยันว่ามีผู้คนอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ Hrazdan แห่งนี้มาตั้งแต่ 800 ปีก่อนคริสตกาล ภายหลังแยกตัวจากโซเวียตเมืองอารยธรรมโบราณนี้ก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดด สาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งต่างเริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักก็ก่อตัวขึ้นราวดอกเห็ด ส่งผลให้กรุงเยเรวานได้มีชื่อปรากฏในหนังสือ World Book Capital 2012 ที่จัดทำขึ้นโดยองค์การยูเนสโก

yerevan

Samarkand, Uzbekistan

Samarkand เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ Uzbekistan ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศและยังเป็นเมืองศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมในอดีตที่เชื่อมระหว่างจีนมายังฝั่งตะวันตก เมืองดังกล่าวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจาก Gūr-e Amīr หรือ Guri Am สุสานของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในแถบเอเชียกลางอย่าง Tamerlane หรือ Timur ที่เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกช่วงต้นศตวรรษที่ 14 ตามคำสั่งการของ Muhammad Sultan ซึ่งนับเป็นสถานที่อันทรงคุณค่าของศิลปะเปอร์เชีย โดยเป็นต้นแบบสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบ Mughal ที่โด่งดังในเวลาต่อมาในแถบอินเดียตอนบน

samarkand

Trakai, Lithuania

เมือง Trakai เมืองหลวงเก่าของประเทศ Lithuania ที่ได้รับชื่อว่า “เมืองแห่งทะเลสาบ” ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ แน่นอนว่าเป้าหมายหลักของผู้ที่เดินทางมาถึงเมืองนี้ก็คือ Trakų salos pilis หรือ Trakai Island Castle ปราสาทบนเกาะกลางทะเลสาบ Galvė ที่นับเป็นหนึ่งในสุดยอดปราสาทยุคกลางของโลกซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบบอลติกผสมรัสเซียน พร้อมกับบรรยากาศโดยรอบทะเลสาบอันงดงาม จึงไม่แปลกใจเลยว่าที่นี่ต้องเคยเป็นที่อยู่ของผู้ปกครองลิทัวเนียในอดีตนั่นเอง

trakai

Yalta, Ukraine & Russia

Yalta เมืองริมชายฝั่งทะเลดำทางตอนใต้สุดของประเทศ Ukraine ซึ่งปัจจุบันอยู่ในปกครองของประเทศรัสเซียแล้ว (คงต้องรอให้เหตุการณ์สงบสักหน่อยจึงเหมาะแก่การเข้าไปท่องเที่ยว) เมืองดังกล่าวโด่งดังจากทัศนียภาพริมชายฝั่งทะเลดำที่เหมาะแก่การเป็นเมืองพักผ่อน โดยจุดหมายสำคัญ ได้แก่ Swallow’s Nest หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Crimea Castle พระราชวังสไตล์โกธิคที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุคสหภาพโซเวียตซึ่งออกแบบโดย Leonid Sherwood สถาปนิกชาวรัสเซียนและก่อสร้างสำเร็จในปี 1912 ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวปราสาทที่ตั้งติดกับหน้าผาสูง 40 เมตรชันลงสู่ทะเลดำ ทำให้สามารถชมความงามของทะเลดำได้ในมุมกว้าง ราวกับรังของนกนางนวลยังไงยังงั้น

yalta

Mir, Belarus

เมืองหลวงของประเทศ Belarus อยู่ที่กรุง Minsk ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแบบโซเวียตดั้งเดิมที่ไม่โดดเด่นเท่ากับเมือง Mir ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง Minsk เมืองนี้มีชื่อเสียงจาก Mirsky Castle Complex ปราสาทมรดกโลกที่เริ่มสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในสไตล์โกธิค จนมาเสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 16 โดย Duke Ilinich ปราสาทแห่งนี้เปลี่ยนถ่ายผู้ครอบครองมากหน้าหลายตาซึ่งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเจ้าของก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมโดยตลอด จนสุดท้ายมาลงเอยที่ศิลปะแบบเรอเนสซองส์โดยเพิ่มเติมส่วนของกำแพงรอบปราสาทเพื่อความปลอดภัย ในสมัยสงครามนโปเลียนปราสาทดังกล่าวได้ถูกทำลายจนเสียหายพอสมควรจึงต้องมีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

mir

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต