Hunawihr มนต์เสน่ห์ฉบับแคว้นอัลซาซอันน่าหลงใหล

ทัศนียภาพของหมู่บ้าน Hunawihr หมู่บ้านในเขตจังหวัด Haut-Rhin แห่งแคว้น Alsace ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ใกล้กับพรมแดนประเทศ Germany

หมู่บ้านที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Les Plus Beaux Villages de France หรือหมู่บ้านที่งดงามที่สุดของฝรั่งเศสแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดเพียงประมาณ 4.8 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 700 คนซึ่งชาวบ้านส่วนมากยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำไร่องุ่นเพื่อนำมาผลิตไวน์คุณภาพชั้นยอด หมู่บ้านดังกล่าวขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นอายบรรยากาศแบบฉบับแคว้นอัลซาซดั้งเดิม ทั้งบ้านเรือนยุคกลาง ทางเดินแคบๆ และไร่องุ่นขนาดใหญ่

พิกัด: Hunawihr map

Hunawihr2 Hunawihr3 Hunawihr4 Hunawihr5 Hunawihr6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต