Huacachina หมู่บ้านโอเอซิสกลางทะเลทรายสุดเวิ้งว้างแห่งเปรู

ความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของหมู่บ้าน Huacachina ในเขตการปกครอง จังหวัด และแคว้น Ica ใกล้กับชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ Peru หมู่บ้านที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรฉบับ 50 Nuevo Sol แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายของเปรูที่ทอดยาวริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก โดยโดดเด่นจากโอเอซิสสำคัญของหมู่บ้านซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

หมู่บ้านดังกล่าวกลายเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศสำคัญในเขตแคว้น โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเล่นสกีทรายตามแนวระดับของเนินทรายความสูงหลายร้อยฟุต อย่างไรก็ตามหลังจากเจ้าของที่ดินใกล้กับหมู่บ้านแห่งนี้ได้ทำการขุดแหล่งน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้อย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในโอเอซิสลดลงอย่างชัดเจน ในอนาคตจึงอาจมีโครงการสร้างปั๊มน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาในหมู่บ้านทดแทนการขาดหายไปของโอเอซิส

พิกัด: Huacachina map

Huacachina2 Huacachina3 Huacachina4 Huacachina5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต