Hrísey เกาะวิวสวยสำหรับชมนกนอกชายฝั่งไอซ์แลนด์

บรรยากาศท่ามกลางไอหมอกบนเกาะ Hrísey เกาะเล็กๆ นอกชายฝั่งในเขตการปกครอง Akureyri แห่งแคว้น Norðurland eystra ทางตอนเหนือของประเทศ Iceland

เกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 35 กิโลเมตรแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 7.67 ตารางกิโลเมตร โดยด้านยาวมีความยาว 7.5 กิโลเมตร และกว้าง 2.5 กิโลเมตร ทำให้เป็นเกาะนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ในอดีตเกาะดังกล่าวเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของกลุ่มชาวประมง แต่จากภาวะเสื่อมถอยของทรัพยากรสัตว์น้ำในช่วงทศวรรษ 1960 ทำให้กลายเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเกลือแทน ปัจจุบันเป็นสถานที่ชมนกนานาชนิดที่มีอยู่มากกว่า 40 สายพันธุ์ โดยเฉพาะในเขต Ystabæjarland ทางตอนเหนือของเกาะซึ่งเป็นเขตสงวนห้ามล่านกทุกชนิด

พิกัด: Hrisey map


*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต