พูด “ขอบคุณ” อย่างไรใน 50 ภาษารอบโลก – How to say thank you

อุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับการเดินทางไป “เที่ยวเอง” ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็คือ “การสื่อสาร” เนื่องจากอาจทำให้เราถามทางผู้คน ดูป้ายบอกทาง ซื้อตั๋วยานพาหนะ หรืออ่านแผนที่ได้ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น
แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หลวงอย่างใดเพราะการใช้ภาษามือและรูปภาพก็สามารถช่วยเราได้
(อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ทำอย่างไรเมื่อไป “เที่ยวเอง” ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก)

อย่างไรก็ตาม หากเราพอรู้คำศัพท์ท้องถิ่นที่ใช้บ่อยๆ ในทุกโอกาสก็จะช่วยเพิ่มรอยยิ้ม มิตรภาพ และความเต็มใจ
ช่วยเหลือเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ และหนึ่งในคำศัพท์ที่ควรรู้ไว้ก่อนเดินทางไปประเทศนั้นๆ ก็คือคำว่า “ขอบคุณ” นั่นเอง

ชื่อภาษา – พูดอย่างไร

AFRIKAANS – dankie

ALBANIAN – faleminderit

ARABIC – shukran

ARMENIAN – Շնորհակալություն / chnorakaloutioun

Azerbaijani – Sağ olun

BOSNIAN – hvala (HVAH-lah)

BULGARIAN – благодаря / blagodaria

CATALAN – gràcies (GRAH-syuhs)

CANTONESE – M̀h’gōi

CROATIAN – hvala (HVAH-lah)

CZECH – děkuji (Dyekooyih)

DANISH – tak (tahg)

DUTCH – dank u

ESTONIAN – tänan (TA-nahn)

FINNISH – kiitos (KEE-tohss)

FRENCH – merci

GERMAN – danke

GREEK – ευχαριστώ (ef-hah-rees-TOH)

HAWAIIAN – mahalo (ma-HA-lo)

HEBREW – .תודה  / todah (toh-DAH)

HINDI – dhanyavād / shukriya

HUNGARIAN – köszönöm (KØ-sø-nøm)

ICELANDIC – takk (tahk)

INDONESIAN – terima kasih. (tuh-REE-mah KAH-see)

ITALIAN – grazie (GRAHT-tsyeh)

JAPANESE – arigatô (ah-ree-GAH-toh)

KOREAN – 감사합니다 (gamsahamnida)

LATVIAN – paldies (PUHL-dyehs)

LEBANESE – choukrane

LITHUANIAN – ačiū (AH-choo)

MACEDONIAN – Благодарам / blagodaram (blah-GOH-dah-rahm)

MALAY – terima kasih (TREE-muh KAH-seh)

MALTESE – grazzi (GRUTS-ee)

MANDARIN – Xièxiè

MONGOLIAN – Баярлалаа (bayarlalaa)

NORWEGIAN – takk

POLISH – dziękuję (Jenkoo-yen)

PORTUGUESE – obrigado [masculine]  / obrigada [feminine] (oh-bree-GAH-doo / oh-bree-GAH-dah)

ROMANIAN – mulţumesc (mool-tzoo-MESK)

RUSSIAN – спасибо (spuh-SEE-buh)

SERBIAN – xвала / hvala (HVAH-lah)

SLOVAK – Ďakujem (JAH-koo-yehm)

SLOVENIAN – hvala (HVAA-lah)

SPANISH – gracias (GRAH-syahs)

SWEDISH – tack

TAMIL – nandri

TURKISH – teşekkür ederim (teh shek uer eh der eem)

UKRAINIAN – Дякую (DYAH-koo-yoo)

WELSH – diolch (DEE-ol’ch)

YIDDISH – a dank

ZULU – ngiyabonga

shutterstock_56934163

ที่มา: worldofwanderlust.com