Holbav หมู่บ้านชนบทบนเนินเขาแห่งแคว้นทรานซิลวาเนียของโรมาเนีย

บรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติสุดงดงามบริเวณเขตหมู่บ้าน Holbav หมู่บ้านในเขตเทศมณฑล Brașov ในแถบ Transylvania ทางตอนกลางของประเทศ Romania

หมู่บ้านที่มีชื่อในภาษาเยอรมันว่า “Hohlbach” แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโรมาเนีย โดยแร่ที่ขุดพบได้แก่ ตะกั่ว ถ่านหิน และเงิน ทุกวันนี้ชาวบ้านหันมายึดอาชีพทำการเกษตรเป็นรายได้หลัก แต่การ
ท่องเที่ยวแบบชนบทที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำให้บ้านเรือนบางส่วนถูกปรับเปลี่ยนเป็นโฮมสเตย์ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย

พิกัด: Holbav map

Holbav1 Holbav2 Holbav3 Holbav4 Holbav6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต