Hohenzollern Castle ปราสาทเทพนิยายบนยอดเขาแห่งเยอรมนี

Burg Hohenzollern หรือ Hohenzollern Castle ปราสาทสไตล์นีโอโกธิคบนยอดเขา Hohenzollern ประมาณ 50 กิโลเมตรจากเมือง Stuttgart เมืองใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี

ปราสาทแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 บนยอดเขาที่มีความสูง 855 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเพื่อเป็นที่ประทับของ Hohenzollern ราชวงศ์ของจักรพรรดิที่ครอบครองอาณาจักรปรัสเซีย (เยอรมนีในปัจจุบัน) ในสมัยยุคกลาง และสืบทอดต่อกันมาเป็นมรดกของครอบครัวจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ปราสาทแห่งนี้มักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ในประเทศฝรั่งเศสบ่อยครั้งเนื่องจากมีสถาปัตยกรรมในสไตล์คล้ายกัน อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยและมีเสน่ห์ดึงดูดมากที่สุดในโลกด้วย

พิกัด: Hohenzollern Castle map

hohenzollern-castle3 hohenzollern-castle4 hohenzollern-castle5

hohenzollern-castle2

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต