“เดนมาร์ก” ประเทศมีความสุขมากที่สุดในโลก – ไทยขยับขึ้น 1 อันดับ

สำนักข่าว CNN รายงานการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Solutions Network: SDSN) และสถาบันโลกของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเผยว่าเดนมาร์กกลับมาเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกครั้ง ตามด้วยแชมป์เก่าเมื่อปีก่อนอย่างสวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และฟินแลนด์

หลักสำคัญอย่างน้อย 7 เกณฑ์ของ SDSN ในการวัดค่าความสุขของประชาชนในแต่ละประเทศพิจารณาจากการที่ประชาชนผู้อาศัยในประเทศที่มีความสุขมากกว่าจะมีความคาดหวังที่จะมีอายุยืนยาวกว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่า การมีเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตมากกว่า การมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นน้อยกว่า การมีความเอื้อเฟื้อมากกว่า การมีความไม่เสมอภาคน้อยกว่า และมีรายได้รวมต่อหัวประชากร (GDP per capita) มากกว่าผู้อาศัยในประเทศที่มีความสุขน้อย

ขณะที่ประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุด 10 อันดับสุดท้าย (เรียงจากน้อยไปน้อยที่สุด) ได้แก่ มาดากัสการ์ แทนซาเนีย ไลบีเรีย กินี รวันดา เบนิน อัฟกานิสถาน โตโก ซีเรีย และบุรุนดี

ส่วนในกลุ่มชาติอาเซียน สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุด อยู่อันดับ 22 ตามด้วย ประเทศไทย (33) จากเดิมปีที่แล้วอยู่ที่อันดับที่ 34, มาเลเซีย (47), อินโดนีเซีย (79), ฟิลิปปินส์ (82), เวียดนาม (96), ลาว (102), เมียนมาร์ (119) และ กัมพูชา (140) โดยไม่มีการสำรวจข้อมูลของประเทศบรูไน

รายชื่อประเทศที่มีความสุขมากที่สุด 10 อันดับแรก จากการจัดอันดับของ SDSN
1. เดนมาร์ก
2. สวิตเซอร์แลนด์
3. ไอซ์แลนด์
4. นอร์เวย์
5. ฟินแลนด์
6. แคนาดา
7. เนเธอร์แลนด์
8. นิวซีแลนด์
9. ออสเตรเลีย
10. สวีเดน

Copenhagen

ที่มา: มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์