Guanajuato สุดยอดเมืองสีสัน ณ ดินแดนจังโก้

บ้านเรือนสีลูกกวาดที่ตั้งเรียงรายไล่ระดับขึ้นไปตามแนวเนินเขาคือเอกลักษณ์สำคัญของเมือง Guanajuato เมืองหลวงของรัฐชื่อเดียวกัน ทางตอนกลางของประเทศ Mexico เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางการเรียกร้องเอกราชจากสเปนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่ราบระหว่างภูเขา ทำให้แทบไม่มีถนนใหญ่ในเมือง โดยส่วนมากจะเป็นทางเดินแคบๆ ที่รถยนต์ไม่สามารถแล่นผ่านได้

ในส่วนอาคารบ้านเรือนนั้น ส่วนมากสร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูหรือเขียวซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะสแปนิชในยุคอาณานิคมมาค่อนข้างมาก โดยเน้นการทาสีฉูดฉาดตามสไตล์ละตินอเมริกา ในอดีตเมืองที่เป็นพื้นที่มรดกโลกของยูเนสโกแห่งนี้เป็นแหล่งแร่เงินขนาดใหญ่ ถึงขนาดที่ว่าในยุคที่มีการขุดเจาะแร่สูงสุด ปริมาณแร่เงิน 2 ใน 3 ที่ผลิตได้ในโลกมาจากเมืองดังกล่าวเลยทีเดียว

พิกัด: Guanajuato map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต