Grenoble เมืองหลวงของเทือกเขาแอลป์แห่งฝรั่งเศสอันทรงเสน่ห์

บรรยากาศอันงดงามของเมือง Grenoble เมืองหลวงของจังหวัด Isère ในแคว้น Rhône-Alpes ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส

เมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีแห่งนี้ได้รับการขนานนามในฝรั่งเศสให้เป็น “เมืองหลวงของเทือกเขาแอลป์” เพราะเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำ Isère บรรจบกับแม่น้ำ Drac ทำให้มีทัศนียภาพที่งดงาม เมืองดังกล่าวเคยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิคส์ฤดูหนาวเมื่อปี 1968 ซึ่งส่งผลให้เมืองพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

พิกัด: Grenoble map

Grenoble2

Grenoble3

Grenoble4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต