Gjirokastër เมืองเก่ามรดกโลกที่ยังคงความขลังสไตล์อัลบาเนีย

บ้านเรือนบริเวณที่เรียกว่า Gjirokastër Old Bazaar หรือเขตเมืองเก่าแห่งเมือง Gjirokastër เมืองหลวงของเทศมณฑลชื่อเดียวกัน ทางใต้ของประเทศ Albania เขตเมืองเก่าของเมืองซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแคว้น Epirus แห่งนี้ได้รับการสงวนให้เป็นพื้นที่มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในฐานะบริเวณที่ยังคงรักษามรดกของอาณาจักรออตโตมันไว้ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในโลก

เขตเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ระหว่างแนวเขา Gjerë และแม่น้ำ Drino แห่งนี้ถูกเอ่ยถึงครั้งแรกจากการเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ Byzantine และการเป็นชุมชนชาวกรีกขนาดใหญ่ แต่ภายหลังตกอยู่ใต้การปกครองของออตโตมันมากว่า 5 ศตวรรษทำให้ศิลปะภายในเมืองได้รับอิทธิพลจากออตโตมันอย่างชัดเจน โดยตั้งแต่ปี 1913 ได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ Albania ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจและเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงจากชาวกรีกซึ่งเป็นประชากรส่วนมากมาโดยตลอด

พิกัด: Gjirokastër map

gjirokaster2 gjirokaster3 gjirokaster4 gjirokaster5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต