Ghardaïa เมืองมรดกโลกกลางทะเลทรายซาฮาร่าแห่งแอลจีเรีย

บรรยากาศภายในเขตเมือง Ghardaïa เมืองหลวงของเขตการปกครองและจังหวัดชื่อเดียวกันทางภาคกลางตอนบนของประเทศ Algeria เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายซาฮาร่าบริเวณริมฝั่งร่องน้ำ Mzab ทำให้มีความชุ่มชื้นอยู่พอสมควร โดยพื้นที่หุบเขา Mzab รอบเขตเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากการเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของชาว Berbers กลุ่มคนเร่ร่อนในทะเลทรายซาฮาร่า

เมืองดังกล่าวยังมีชื่อเสียงจากงานทำมืออันปราณีต อาทิ พรมและเสื้อผ้าท้องถิ่น โดยในเขตเมืองมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากบ้านเรือนสีขาว ชมพู และแดง ซึ่งสร้างจากทราย โคลน และยิปซั่มผสมกัน

พิกัด: Ghardaïa map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต