Gediminas’ Tower หอคอยจุดชมวิวมุมสูงของเมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย

ความงดงามบริเวณ Gedimino pilies bokštas หรือ Gediminas’ Tower หอคอยส่วนหนึ่งของ Vilnius Castle Complex แนวปราสาทป้อมปราการโบราณบนเนินเขา Gediminas ความสูง 40 เมตรเหนือเขตเมือง Vilnius เมืองหลวงของประเทศ Lithuania

หอคอยที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกด้วยโครงสร้างไม้ก่อนปรับเปลี่ยนเป็นอิฐเมื่อปี 1409 โดย Grand Duke Vytautas ปัจจุบันด้านในหอคอยดังกล่าวเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของ Vilnius castles ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองลงไปเห็นวิวเขตเมืองเก่าได้อย่างงดงาม สามารถขึ้นไปได้ทั้งการเดินเท้าและรถกระเช้าลอยฟ้า

พิกัด: Gediminas’ Tower map

Gediminas' Tower2 Gediminas' Tower3 Gediminas' Tower4 Gediminas' Tower5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต