Gásadalur หมู่บ้านสุดโดดเดี่ยวท่ามกลางธรรมชาติอันน่ารื่นรมย์แห่ง Faroe Islands

หมู่บ้านสุดโดดเดี่ยวนามว่า Gásadalur แห่ง Vágar เกาะใหญ่ทางตะวันตกของ Faroe Islands ดินแดนในปกครองของเดนมาร์ก หมู่บ้านขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะแห่งนี้โดดเด่นด้วยทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น Árnafjall เทือกเขาความสูง 722 เมตร ซึ่งสูงที่สุดบนเกาะที่ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง หรือจะเป็น Eysturtindur เทือกเขาด้านตะวันออกที่มีความสูง 715 เมตรจากระดับน้ำทะเล รวมไปถึงลำธารสายหลักของหมู่บ้านที่ไหลลงจากหน้าผาสู่ทะเล

ในอดีตหมู่บ้านดังกล่าวมีประชากรน้อยมากเนื่องจากการเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่หลังจากการเจาะช่องเขาเป็นอุโมงค์เข้าถึงตัวหมู่บ้านเมื่อปี 2004 ทำให้มีผู้อพยพมาทำมาหากินด้วยการทำฟาร์มมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าเช่นเดียวกับ
นักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติซึ่งมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย

พิกัด: Gásadalur map

Gasadalur, Faroe Islands3

Gasadalur, Faroe Islands1

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต