Garmisch-Partenkirchen เมืองหน้าด่านสู่ยอดเขาสูงสุดในเยอรมนี

ความงดงามในช่วงหน้าหนาวของเมือง Garmisch-Partenkirchen เมืองใต้ร่มเงาของหุบเขาแอลป์ในเขตการปกครองชื่อเดียวกันแห่งรัฐ Upper Bavaria ทางตอนใต้สุดของประเทศ Germany ติดพรมแดนประเทศ Austria

เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีอย่าง Zugspitze แห่งนี้ในอดีตแบ่งเป็น 2 เมือง ได้แก่ Garmisch และ Partenkirchen โดย Garmisch เป็นชุมชนการค้าที่มีคนตั้งรกรากมาตั้งแต่ยุคโรมันซึ่งเป็นเส้นทางการค้าหลักระหว่างเมือง Venice กับ Augsburg ส่วน Partenkirchen เกิดหลังจาก Garmisch ประมาณ 800 ปี ทำให้มีความเจริญด้านต่างๆ น้อยกว่า ทั้งสองเมืองถูกรวมให้เป็นหนึ่งเดียวในปี 1935 เพื่อใช้จัดการแข่งขันโอลิมปิกส์ฤดูหนาวปี 1936 ตามคำสั่งการของจอมเผด็จการ Adolf Hitler

พิกัด: Garmisch-Partenkirchen map

Garmisch-Partenkirchen1 Garmisch-Partenkirchen2 Garmisch-Partenkirchen3 Garmisch-Partenkirchen5 Garmisch-Partenkirchen6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต