Ganvie หมู่บ้านลอยน้ำสุดศิลป์…มรดกโลกแห่งเบนิน

หมู่บ้าน Ganvie หมู่บ้านลอยน้ำกลางทะเลสาบ Nokoué ไม่ไกลจากเขตเมือง Cotonou เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ Benin (แต่เมืองหลวงคือกรุง Porto-Novo) ประเทศเล็กๆ ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา

หมู่บ้านมรดกโลกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านลอยน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีป โดยมีชาวบ้านอยู่อาศัยทั้งหมดกว่า 20,000 คน หมู่บ้านดังกล่าวเริ่มก่อตัวขึ้นช่วงปลายศตวรรษ 16 ต่อศตวรรษ 17 หลังจากชนเผ่า Dahomey ที่มีอิทธิพลเรื่องการค้าขายทาสประกาศห้ามชนเผ่า Fon บุกรุกพื้นที่ทางน้ำ ทำให้บริเวณอ่าวในทะเลสาบเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปัจจุบันถึงแม้การท่องเที่ยวจะเป็นรายได้สำคัญ แต่วิถีชีวิตและอาชีพของชาวบ้านก็ยังวนเวียนอยู่กับการจับปลาและเพาะพันธุ์ปลาเพื่อการค้าขาย

พิกัด: Ganvie map

Ganvie3

Ganvie4

Ganvie5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต