Frahan หมู่บ้านริมน้ำวิถีชีวิตเรียบง่ายตามฉบับชนบทเบลเยียม

ทัศนียภาพมุมไกลของหมู่บ้าน Frahan หมู่บ้านขนาดเล็กในเขตการปกครอง Rochehaut แห่งจังหวัด Luxembourg ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ Belgium ติดกับพรมแดนประเทศฝรั่งเศส

หมู่บ้านที่มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า “Frôhan” แห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ Semois พื้นที่ส่วนมากใช้เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะการทำสวนดอกไม้ ทำให้ได้ชื่อว่าเป็น “หมู่บ้านแห่งดอกกุหลาบ” หมู่บ้านดังกล่าวมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายตามแบบฉบับชนบทเบลเจียนซึ่งอาศัยการพึ่งพาตนเองอันเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

พิกัด: Frahan map

Frahan3 - Frahan หมู่บ้านริมน้ำวิถีชีวิตเรียบง่ายตามฉบับชนบทเบลเยียม Frahan5 - Frahan หมู่บ้านริมน้ำวิถีชีวิตเรียบง่ายตามฉบับชนบทเบลเยียม

Frahan2 - Frahan หมู่บ้านริมน้ำวิถีชีวิตเรียบง่ายตามฉบับชนบทเบลเยียม Frahan4 - Frahan หมู่บ้านริมน้ำวิถีชีวิตเรียบง่ายตามฉบับชนบทเบลเยียม

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต