Fort William เมืองวิวสวยที่เหมาะเป็นจุดพักไปยังที่ต่างๆ ในเขต Highland

ทัศนียภาพของเมือง An Gearasdan หรือ Fort William เมืองใหญ่อันดับสองในเขต Highland รองจากเมือง Inverness ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Scotland

เมืองที่ชาวเมืองบางส่วนยังคงสื่อสารกันด้วยภาษา Gaelic แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักในเขต Highland เพราะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งเหมาะสมในการเป็นยังจุดต่างๆ ทั่วเขต อีกทั้งยังล้อมรอบด้วยภูเขาสำคัญ อาทิ Ben Nevis และ Munro ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นจุดพักก่อนออกเดินเขา ปีนเขา หรือปั่นจักรยานเสือภูเขา เมืองดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ทางรถยนต์และรถไฟ โดยมีรถไฟสาย West Highland เชื่อมต่อถึงเขตเมือง

พิกัด: Fort William map

fort-william1 fort-william2 fort-william4 fort-william5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต