ฟินแลนด์เข้าป้ายอันดับหนึ่งประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว

นอกจากประเทศฟินแลนด์จะเป็นที่รู้จักจากทะเลสาบน้อยใหญ่วิวสวยงามมากมาย วัฒนธรรมการทำซาวน่าที่สืบทอดกันมายาวนาน รวมทั้งการเป็นบ้านเกิดของขวัญใจเด็กๆ อย่าง “ซานตาคลอส” แล้ว ล่าสุดประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวประจำปี 2017 จากผลการรายงานของ World Economic Forum (WEF)

ในทุกปี WEF จะทำการสำรวจข้อมูลเชิงลึกใน 136 ประเทศรอบโลกเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยและนโยบายของแต่ละประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ และทำการจัดอันดับในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงที่สุด ประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนมากที่สุด และประเทศที่มีทรัพยากรบุคคลและตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวดีที่สุด เป็นต้น

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจและถูกพูดถึงมากที่สุด ได้แก่ อันดับประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่ง “ฟินแลนด์” เข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ U.A.E. ต่อด้วยไอซ์แลนด์ ส่วนอีกประเด็นที่หลายคนจับตามองเช่นกันคืออันดับประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งประเทศ “สเปน” มาเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองคือฝรั่งเศส ตามมาด้วยเยอรมนี ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.weforum.org

อันดับประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวประจำปี 2017

  1. Finland
  2. U.A.E.
  3. Iceland
  4. Oman
  5. Hong Kong
  6. Singapore
  7. Norway
  8. Switzerland
  9. Rwanda
  10. Qatar

Helsinki

ที่มา: lonelyplanet.com