ย้อนยุคจีนโบราณที่ Fenghuang เมืองมรดกโลกริมฝั่งน้ำอันคลาสสิก

บ้านเรือนริมน้ำแบบจีนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงแห่งเมือง Fenghuang (凤凰县) ในเขตจังหวัด Xiangxi ในมณฑล Hunan ทางภาคกลางตอนล่างของประเทศจีน

เมืองที่เป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณที่ยังคงรักษาขนบธรรมประเพณี ศิลปะ และภาษาของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายเมืองซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ โดยยามค่ำคืนก็คึกคักด้วยแสงสีที่พัฒนาตามความเจริญที่เข้ามาถึง

เมืองดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับเขตภูเขาสูงทำให้มีน้ำจากภูเขาไหลลงมาผ่านใจกลางเมืองในลักษณะคล้ายกับแม่น้ำซึ่งเป็นช่องทางสัญจรหลักของผู้คนในอดีตและสืบทอดมาจนปัจจุบัน โดยสามารถเดินทางมาจากเมืองฉางซาด้วยรถบัส ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

พิกัด: Fenghuang map

Fenghuang2

Fenghuang5

Fenghuang6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต