ปราสาทเทพนิยายสุดคลาสสิกในเนเธอร์แลนด์

แม้ดินแดนแห่งกังหันลม “เนเธอร์แลนด์” หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ฮอลแลนด์” อาจไม่ได้มีชื่อเสียงโดดเด่นในแง่สถาปัตยกรรมเก่าแก่คลาสสิกมากนัก เพราะส่วนมากเป็นที่รู้จักจากดอกทิวลิป คูคลอง และกังหันลม

แต่จริงๆ แล้ว ประเทศขนาดไม่ใหญ่บนพื้นที่ลุ่มต่ำแห่งนี้รายล้อมด้วยปราสาทโบราณอันทรงคุณค่าหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักมากเท่าที่ควร โดยมีทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเหลือเพียงซากปรักหักพัง ถ้าอยากไปเที่ยวประเทศนี้ในมุมมองใหม่ ลองดูปราสาทเหล่านี้เป็นทางเลือกก็น่าสนใจไม่น้อย

Castle Gebrook

ปราสาทโบราณแห่ง Hoensbroek เมืองเล็กๆ ในจังหวัด Limburg ทางใต้ของประเทศใกล้กับเมือง Maastricht และพรมแดนเยอรมนี ปราสาทที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของยุทธศาสตร์และการค้าเพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสำคัญ 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำ Rhine และ Meuse สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1360 โดย Herman Hoen โดยใช้เป็นศูนย์กลางการค้าขายระหว่างเมืองสำคัญๆ ริม 2 ฝั่งลุ่มแม่น้ำ ไม่ว่าจะเป็น Maastricht Aachen รวมทั้ง Cologne ทำให้เป็นที่ต้องการของราชวงศ์และบรรดาพ่อค้าอย่างมากจึงเกิดการผลัดเปลี่ยนเจ้าของปราสาทมาโดยตลอด

Muiderslot

ปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศบริเวณปากแม่น้ำ Vecht ในเขตเมือง Muiden ห่างจากกรุง Amsterdam ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร ปราสาทดังกล่าวสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1280 โดย Count Floris ที่ 5 เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บค่าผ่านทางของเรือที่ต้องการเข้ามาจากปากแม่น้ำก่อนเข้าสู่เมือง Utrecht ศูนย์กลางการค้าในยุคกลาง ปัจจุบันปราสาทที่มีการสร้างสวนดอกไม้และสวนผลไม้เพิ่มเติมแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หรือ Rijkmuseum อีกแห่ง นอกเหนือจากที่กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยภายในรวบรวมเรื่องราวของปราสาท รวมทั้งอาวุธโบราณไว้มากมาย

Castle de Haar

ปราสาทเทพนิยายแห่งหมู่บ้าน Haarzuilens หมู่บ้านเล็กๆ ในเขตจังหวัด Utrecht ทางตอนกลางของประเทศ ห่างจากเมือง Utrecht ไปทางตะวันตกราว 8 กิโลเมตร ทำเลที่ตั้งเดิมของปราสาทสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1391 ซึ่งอยู่ในความครอบครองของครอบครัว De Haar และมีการเปลี่ยนโอนผู้ครอบครองที่ดินแห่งนี้มาหลายต่อหลายครั้ง จนกระทั่งในปี 1892 ตกเป็นทรัพย์สินของตระกูล Rothschild ซึ่งทำการบูรณะรูปลักษณ์ของปราสาทใหม่ทั้งหมด โดยเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Pierre Cuypers ที่สร้างขึ้นในศิลปะแบบนีโอโกธิค ลักษณะคล้ายคลึงปราสาทในเทพนิยายอันงดงาม

Castle Duurstede

ปราสาทโบราณที่เหลือเพียงซากปรักหักพังแห่งเมือง Wijk bij Duurstede เมืองในเขตจังหวัด Utrecht ทางตอนกลางของประเทศ ปราสาทที่เป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่องของดินแดนกังหันลมแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกด้วยอิฐทั้งหมดเมื่อศตวรรษที่ 13 เพื่อใช้เป็นที่อยู่ของ Zweder I van Zuylen van Abcoude ขุนนางชั้นสูงผู้ปกครองเมือง หลังจากนั้นปราสาทดังกล่าวได้ถูกขายให้กับตระกูลบิชช็อปแห่งอูเทรคท์ในปี 1449 และใช้เป็นที่อยู่เรื่อยมา อย่างไรก็ตามภายหลังตกเป็นทรัพย์สินของทางการเมือง ปราสาทนี้ก็ถูกละเลย บวกกับความเสียหายที่เกิดจากการรุกรานของฝรั่งเศส ทำให้มีสภาพทรุดโทรมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน สามารถเข้าถึงตัวปราสาทได้จากทางน้ำเท่านั้น

Kasteel Staverden

ปราสาทสไตล์ Art Nouveau แห่งหมู่บ้าน Staverden ทางตะวันออกของเมือง Ermelo ในเขตจังหวัด Gelderland ทางตอนกลางของประเทศ ปราสาทที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโวแห่งนี้สร้างขึ้นแทนที่ปราสาทยุคศตวรรษที่ 18 เมื่อปี 1905 โดยใช้เงินกองทุนของปราสาทบนพื้นที่เดิมเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของตระกูลขุนนางแห่ง Rotterdam ปัจจุบันปราสาทดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยเปิดให้เข้าชมได้เฉพาะบริเวณสวนด้านหน้า ส่วนภายในปราสาทไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม

Huis Bergh

ปราสาทป้อมปราการแห่งเมือง ‘s-Heerenberg เมืองในเขตจังหวัด Gelderland ทางตะวันออกของประเทศ ติดกับพรมแดนประเทศ Germany ปราสาทที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพื่อเป็นที่อยู่ของท่านเคาท์แห่ง van Bergh โดยเป็นหนึ่งในปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ต่อมาในปี 1735 ปราสาทดังกล่าวพังทลายลงจากเหตุสงคราม Dutch Revolt ช่วงต้นศตวรรษ 1900 ปราสาทแห่งนี้ตกเป็นทรัพย์สินของ Jan Herman van Heek ซึ่งได้รื้อสร้างขึ้นใหม่ แต่ก็ประสบเหตุไฟไหม้อีกครั้งในปี 1939 อย่างไรก็ตามได้มีการบูรณะใหม่ในอีก 2 ปีให้หลัง ทำให้ปราสาทดังกล่าวยังคงสภาพคล้ายคลึงกับในอดีตได้มาจนถึงปัจจุบัน

Kasteel Beverweerd

ปราสาทแห่งหมู่บ้าน Werkhoven ในเขตจังหวัด Utrecht ทางตอนกลางของประเทศ ปราสาทที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 แห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำ Kromme Rijn แม่น้ำสายสำคัญทางตอนในของประเทศ รอบๆ บริเวณปราสาทเป็นพื้นที่สวนทั้งหมดซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการขี่จักรยานชมวิวความงามของแม่น้ำ Kromme Rijn และตัวปราสาทจากเนินเขาด้านบน อย่างไรก็ตามเนื่องจากตัวปราสาทเป็นสมบัติส่วนบุคคลจึงไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม รวมทั้งภายในก็ไม่มีผู้อยู่อาศัย

Kasteel Schaloen

ปราสาทโบราณแห่งหมู่บ้าน Schin op Geul ในเขตจังหวัด Limburg ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ปราสาทที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำทุกด้านแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในลักษณะปราสาทป้อมปราการตั้งแต่ช่วงประมาณปี 1200 โดยตระกูล Van Hulsberg เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและป้องกันข้าศึกโจมตี อาคารมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหอคอยทั้งหมด 4 ด้าน ปัจจุบันปราสาทดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของครอบครัว Bot ที่ซื้อต่อมาเมื่อปี 1985 และได้ทำการบูรณะให้กลับมาสมบูรณ์และงดงามเช่นเดิม

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต