EU วางแผนให้ตั๋วรถไฟฟรีแก่วัยรุ่นชาวยุโรปเมื่ออายุครบ 18 ปี

สหภาพยุโรป หรือ EU กำลังพิจารณาให้ตั๋วรถไฟภายในทวีปฟรีสำหรับวัยรุ่นในยุโรปที่มีอายุครบรอบ 18 ปี เพื่อให้
พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจและเสริมสร้างความรักในประเทศเพื่อนบ้านให้แก่พวกเขาอีกด้วย

จากรายงานของหลายแหล่งข่าวระบุว่าเร็วๆ นี้บรรดาสมาชิกของรัฐสภายุโรป (MEP) กำลังอยู่ในระหว่างลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับข้อเสนอที่จะอนุญาตให้วัยรุ่นทุกคนในสหภาพยุโรปสามารถนั่งรถไฟเดินทางไปยัง 30 ประเทศในยุโรปได้ด้วยตั๋ว 1 เดือนของบริการ InterRail เมื่อพวกเขามีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

ปัจจุบันบัตร Interrail pass สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปีนั้น มีราคาอยู่ที่ 479 ยูโร (18,690 บาท) ดังนั้นข้อเสนอที่ใจกว้างนี้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นแนวคิดที่กล้าหาญและเอื้ออำนวยให้เกิดความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของทวีปแห่งนี้

“โปรแกรมดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวทุกคนโดยไม่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังทางสังคมและการศึกษาใดๆ เพื่อให้พวกเขาได้ค้นพบความหลากหลายของยุโรปและส่งเสริมการเดินทางด้วย InterRail อันเป็นวิธีการที่ช่วยลด carbon footprint อีกทางหนึ่ง” (carbon footprint คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากวงจรของผลิตภัณฑ์หรือบริการ)

อย่างไรก็ตาม แผนการดังกล่าวยังมีปัญหาติดอยู่ที่การระดมทุนเพราะการจะออกค่าตั๋วให้แก่เยาวชนถึง 6 ล้านคนนั้นจะต้องใช้งบประมาณของสหภาพยุโรปเป็นจำนวนมหาศาล

แม้รายละเอียดต่างๆ ของแผนการยังอยู่ระหว่างการอภิปราย แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือข้อเสนอนี้มีแนวโน้มจะไม่ให้สิทธิ์แก่วัยรุ่นชาวอังกฤษที่มีการลงประชามติออกจาการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนการพิจารณาอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรืออาจถึงขั้นหลายปีจึงจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

 

ที่มา: China Xinhua News