Esslingen am Neckar เมืองประวัติศาสตร์ยุคโรมันแห่งเยอรมนี

บรรยากาศอันงดงามของเมือง Esslingen am Neckar เมืองในเขตการปกครอง Esslingen แห่งรัฐ Baden-Württemberg ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ Germany ห่างจากเมือง Stuttgart ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 14 กิโลเมตร

เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Neckar แห่งนี้มีการพัฒนามาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน ทำให้ปัจจุบันเขตเมืองมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีความเจริญอย่างมาก โดยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิ สิ่งทอ อาหาร และเหล็ก เมืองดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่เขตเมืองด้านในที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ได้รับการป้องกันไว้เป็นอย่างดี

พิกัด: Esslingen am Neckar map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต