Espalion เมืองยุคกลางสุดคลาสสิกแห่งฝรั่งเศส

บรรยากาศสุดคลาสสิกของชุมชน Espalion ชุมชนในขตจังหวัด Aveyron แห่งแคว้น Midi-Pyrénées ทางภาคกลางตอนล่างของประเทศฝรั่งเศส

ชุมชนที่มีชื่อในภาษา Occitan ว่า “Espaliu” แห่งนี้เป็นชุมชนขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ำ Lot โดยมีพื้นที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 338-420 เมตร ชุมชนดังกล่าวมีชื่อเสียงจากบรรยากาศแบบย้อนยุค โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ Pont-Vieux หรือสะพานเก่าที่ใช้ข้ามแม่น้ำเข้าสู่เขตชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก Church of Perse โบสถ์สไตล์โรมาเนสก์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1471 และ Church of St. John the Baptist อีกโบสถ์สำคัญที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1472

พิกัด: Espalion map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต