Esch-sur-Sûre เมืองเล็กๆ แต่เปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งชนบทลักเซมเบอร์ก

Esch-sur-Sûre หรือที่สะกดอีกชื่อได้ว่า Esch-Sauer ชุมชนเล็กๆ ที่มีสถานะเป็นเมืองหนึ่งของประเทศ Luxembourg ตั้งอยู่ในมณฑล Wiltz ในเขตการปกครอง Diekirch ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

เมืองดังกล่าวได้ชื่อว่ามีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากเมือง Remich คือมีพื้นที่ทั้งหมดเพียง 6.76 ตารางกิโลเมตร แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายจากการที่แผนผังเมืองมีลักษณะเฉพาะคือมีลักษณะคล้ายภูเขาไฟซึ่งมียอดบนสุดเป็นปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น แล้วไล่ระดับลงมาเป็นบ้านเรือนตามเนินเขาจนถึงพื้นราบที่อยู่โดยรอบทั้งหมด

ด้านนอกสุดของเมืองเป็นแม่น้ำ Sauer ที่โอบล้อมเมืองเอาไว้ทั้งหมดอีกชั้น ทำให้เมืองนี้มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้เมืองนี้ยังมีความสำคัญต่อคนทั้งประเทศด้วยเพราะมีทำนบกั้นน้ำที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสายนี้โดยตรง โดยเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ที่สำคัญของคนในประเทศมาตั้งแต่สร้างทำนบเสร็จเมื่อปี 1960 เป็นต้นมา

พิกัด: Esch-sur-Sûre map

Esch-sur-Sûre3

Esch-sur-Sûre2

Esch-sur-Sûre4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต