Eger เมืองป้อมปราการแห่งฮังการีที่รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ทัศนียภาพของเมือง Eger เมืองในเขตเทศมณฑล Heves และเมืองใหญ่อันดับ 2 ในเขตภาคเหนือของประเทศ Hungary เมืองเก่าแก่ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของหลายอาณาจักรแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาส่วนหนึ่งของภูเขา Bükk บนระดับความสูง 165 เมตร ซึ่งมีลำธาร Eger ไหลผ่าน

ในเขตเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของ Castle of Eger ปราสาทป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นบนเนินเขาเพื่อป้องกันการโจมตีของกองทัพตุรกีเมื่อปี 1552 เมืองดังกล่าวยังมีชื่อเสียงจากโรงอาบน้ำแบบโรมันและอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่พบเห็นได้ทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องอาหารการกินโดยจุดขายสำคัญอยู่ที่ไวน์แดงฉบับฮังกาเรียนที่สืบทอดกรรมวิธีการผลิตมาอย่างยาวนาน

พิกัด: Eger map

Eger1 Eger3 Eger4

Eger2

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต