Durbuy เมืองจิ๋วแต่แจ๋วอันทรงเสน่ห์ยุคศตวรรษที่ 17 ของเบลเยียม

บรรยากาศสบายๆ ของเมือง Durbuy เมืองเล็กๆ ในจังหวัด Luxembourg ทางตะวันออกของประเทศ Belgium เมืองที่เคยถูกปกครองโดยอาณาจักร Bohemia แห่งนี้เติบโตสูงสุดในช่วงยุคกลางจากการเป็นชุมทางการค้าขายสำคัญ โดยเมืองดังกล่าวเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในชุมชนที่มีสถานะเป็นเมืองซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในโลกคือมีพื้นที่ทั้งหมดเพียง 156.61 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเมืองนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศสมัยศตวรรษที่ 17 ของเมืองชนบทขนาดเล็ก

พิกัด: Durbuy map

Durbuy1 Durbuy3 Durbuy4 Durbuy5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต