ประเทศไหนในยุโรปที่ดื่มน้ำประปาได้และไม่ได้

อย่างที่ทราบกันดีว่าราคา “น้ำดื่ม” ของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปนั้นมีราคาแพงกว่าเมืองไทยหลายเท่าตัว โดยเฉพาะในประเทศค่าครองชีพสูงๆ อย่างนอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี เป็นต้น ทำให้วิธีการหนึ่งในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในจุดนี้ได้ (อาจไม่ได้มากมายแต่ก็ช่วยได้) คงหนีไม่พ้นการเลือกดื่ม “น้ำประปา” หรือ “tap water” แทน

อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราอาจไม่แน่ใจว่าระบบการผลิตน้ำประปาของแต่ละประเทศนั้นได้มาตรฐานสะอาดเพียงพอสำหรับดื่มมากน้อยแค่ไหน โดยน้ำประปาในบางประเทศอาจมีกลิ่นเล็กน้อยแต่ก็สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน ข้อมูลในบทความนี้อาจช่วยได้ครับ

Albania: ไม่ควรดื่มน้ำประปา ควรซื้อน้ำดื่มแทน แต่ใช้น้ำประปาแปรงฟัน ล้างหน้า หรือประกอบอาหารได้

Andorra: สะอาดดื่มได้อย่างแน่นอน

Austria: ดื่มได้ไร้กังวลเพราะได้มาตรฐานระดับโลก

Belarus: ไม่ควรดื่มน้ำประปาอย่างยิ่ง แต่ใช้ทำความสะอาดและทำอาหารได้

Belgium: ดื่มได้ปลอดภัย

Bosnia & Herzegovina: ความจริงน้ำประปาในกรุง Sarajevo สามารถดื่มได้ แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ซื้อน้ำขวดแทนดีกว่าเพราะราคาไม่ได้แพง แต่นอกเขตเมืองหลวงไม่ควรดื่มน้ำประปา

Bulgaria: ในเขตเมืองหลวงและเมืองใหญ่ต่างๆ สามารถดื่มน้ำประปาได้ แต่ราคาน้ำดื่มไม่ได้แพงเท่าไหร่ ดังนั้นอาจเลือกซื้อเพื่อความมั่นใจก็ได้

Croatia: น้ำประปาในโครเอเชียสามารถดื่มได้แต่ถ้าไม่มั่นใจอาจต้มให้สุกก่อนก็ดี

Czech Republic: ความจริงแล้วน้ำประปาในเช็กสะอาดเพียงพอที่จะดื่ม แต่ต้มให้สุกก่อนก็ได้

Denmark: ดื่มได้อย่างแน่นอน

Estonia: สะอาดเพียงพอสามารถดื่มได้

Finland: ปลอดภัย ดื่มได้

France: ได้มาตรฐาน ดื่มได้

Germany: ดื่มได้อย่างแน่นอน

Gibralta: จริงๆ สามารถดื่มได้ แต่อาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์สักหน่อย

Greece: ในกรุง Athens และเมืองใหญ่ต่างๆ บนแผ่นดินใหญ่ของกรีซสามารถดื่มน้ำประปาได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงตามเมืองเล็กๆ ชนบท หรือบนเกาะต่างๆ

Hungary: ในกรุง Budapest สามารถดื่มน้ำประปาได้ แต่ในเมืองอื่นๆ ควรหลีกเลี่ยง

Iceland: สะอาดปลอดภัย สามารถดื่มได้

Italy: ปลอดภัยเพียงพอดื่มได้

Ireland: ดื่มได้

Liechtenstein: ดื่มได้อย่างแน่นอน

Lithuania: ได้มาตรฐานเพียงพอที่จะดื่ม แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ซื้อน้ำขวดแทนได้เพราะราคาไม่แพงเลย

Luxembourg: ปลอดภัย สามารถดื่มได้

Macedonia: ความจริงแล้วถือว่าสะอาดระดับหนึ่ง แต่ค่าคราองชีพไม่สูง ซื้อน้ำดื่มแทนก็ได้

Malta: ดื่มได้

Monaco: ดื่มได้อย่างแน่นอน

Montenegro: ไม่ควรดื่มน้ำประปาในมอนเตเนโกร ใช้ได้เฉพาะทำความสะอาดและทำอาหาร

Netherlands: สะอาด ดื่มได้แน่นอน

Norway: ได้มาตรฐาน ดื่มได้

Poland: จริงๆ สะอาดเพียงพอสำหรับดื่ม แต่ซื้อแทนก็ได้

Portugal: ปลอดภัยเพียงพอที่จะดื่มได้

Romania: ตามหัวเมืองขนาดใหญ่สามารถดื่มได้ แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ซื้อดีกว่า

San Marino: สะอาดในระดับที่ดื่มได้

Serbia: น้ำประปาในเซอร์เบียสามารถดื่มได้เฉพาะแค่ตามเมืองใหญ่ แต่การเลือกซื้ออาจเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า

Slovakia: จริงๆ แล้วสามารถดื่มได้

Slovenia: สะอาดเพียงพอสำหรับดื่ม

Spain: สามารถดื่มน้ำประปาได้ในทุกเมืองของสเปน

Sweden: ได้มาตรฐาน ดื่มได้

Switzerland: ปลอดภัย ดื่มได้อย่างแน่นอน

United Kingdom: ดื่มได้แน่นอน

Ukraine: ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำประปาในยูเครน

ที่มา: studenttravel.about.com