Dinant เมืองเล็กๆ สุดน่าเที่ยว ของดีจากเบลเยียม

ทัศนียภาพสุดงดงามริมแม่น้ำ Meuse แห่งเมือง Dinant เมืองในจังหวัด Namur ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ Belgium เมืองที่มีสภาพภูมิประเทศเฉพาะตัวแห่งนี้โดดเด่นจากการมีแนวหน้าผาสูงเป็นฉากหลังซึ่งด้านบนมีแนวกำแพงเมืองโบราณตั้งเป็นป้อมปราการอยู่ จากป้อมปราการที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 11 นี้สามารถมองลงมาเห็นวิวเมืองและแม่น้ำอันงดงามได้ทั้งหมด โดยสามารถขึ้นไปได้ด้วยเคเบิ้ลคาร์หรือเดินเท้าก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้อีกสถานที่สำคัญของเมือง คือ Notre-Dame Cathedral โบสถ์ใหญ่สัญลักษณ์ของเมืองในสไตล์โกธิค ซึ่งมีหอคอยรูปหัวหอมเป็นเอกลักษณ์ แต่เดิมโบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ แต่ได้รับความเสียหายจากก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตกลงมาใส่จากแนวหน้าผาด้านบนเมื่อปี 1227

พิกัด: Dinant map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต