Colle Santa Lucia หมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา Dolomites ของอิตาลี

ทัศนียภาพสุดงดงามของชุมชน Colle Santa Lucia ชุมชนในเขตจังหวัด Belluno แห่งแคว้น Veneto ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ Italy ห่างจากเมือง Venice ไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร

ชุมชนที่ใช้ภาษา Venetian เป็นหลักในการสื่อสารแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา Val Fiorentina กับ Val Cordevol ซึ่งอยู่ใจกลางเขต Dolomites เขตหุบเขาสูงอันโด่งดังของอิตาลี จึงมักถูกใช้เป็นจุดตั้งต้นหลักของเส้นทางการเดินเขา ภายในเขตชุมชนมีสถานที่พักค้างแรมเปิดให้บริการหลายแห่งซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการต้อนรับที่อบอุ่นจากเจ้าของที่พัก

พิกัด: Colle Santa Lucia map

Colle Santa Lucia2 - Colle Santa Lucia หมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา Dolomites ของอิตาลี Colle Santa Lucia3 - Colle Santa Lucia หมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา Dolomites ของอิตาลี Colle Santa Lucia4 - Colle Santa Lucia หมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา Dolomites ของอิตาลี Colle Santa Lucia5 - Colle Santa Lucia หมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา Dolomites ของอิตาลี Colle Santa Lucia6 - Colle Santa Lucia หมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา Dolomites ของอิตาลี

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต