ต้องมนต์สะกด Cochem เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำ Moselle แห่งเยอรมนี

วิวริมแม่น้ำ Moselle แห่งเมือง Cochem เมืองเล็กๆ ในรัฐ Rhineland-Palatinate ทางตะวันตกของประเทศ Germany เมืองที่โดดเด่นด้วยอาคารบ้านเรือนที่ตั้งขนานไปกับฝั่งแม่น้ำแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมคือมีแม่น้ำไหลผ่าน มีที่ราบไว้ปลูกสร้างบ้านเรือน และมีเนินเขาไว้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกราน

จุดเด่นที่สุดของเมืองจึงหนีไม่พ้น Reichsburg Cochem หรือ Cochem Imperial Castle ปราสาทที่มีลักษณะเป็นป้อมปราการบนเนินเขากลางเมืองซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1130 โดยอยู่ในความครอบครองของพระเจ้า Korad ที่ 3 ปัจจุบันปราสาทดังกล่าวกลายเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเพราะสามารถมองลงไปเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างได้ทั้งหมด

พิกัด: Cochem map

Cochem3

Cochem2

Cochem5

Cochem4

Cochem6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต