Chichilianne ชุมชนท่ามกลางขุนเขาบรรยากาศชนบทฝรั่งเศส

ความสวยงามของชุมชน Chichilianne ชุมชนเล็กๆ ในจังหวัด Isère แห่งแคว้น Rhône-Alpes ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ห่างจากเมือง Grenoble ไปทางใต้ราว 60 กิโลเมตร

ชุมชนที่มีประชากรเพียงไม่กี่ร้อยคนแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบบริเวณเชิงเขา Mont Aiguille ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของอดีตจังหวัด Dauphiné บนระดับความสูงเฉลี่ยสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยนับเป็นส่วนหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติ Vercors ที่เป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศส

พิกัด: Chichilianne map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต