Changbai Mountains พรมแดนธรรมชาติระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ

มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติของ Changbai Mountains แนวภูเขาที่กั้นเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศจีนกับเกาหลีเหนือ แนวเขาที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ Songhua, Tumen และ Yalu แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนโบราณ โดยมีชื่อเรียกมากมาย อาทิ Šanggiyan, Jangbaek, Ohnan รวมทั้ง Vostochno-Manchzhurskie gory ในภาษารัสเซีย

ในเขตภูเขาดังกล่าวอุดมไปด้วยพันธุ์พืชหลากหลายชนิดที่แตกต่างกันไปตามแนวระดับความสูงซึ่งประกอบด้วยยอดเขาสูงเกินกว่า 2,000 เมตรหลายยอดที่ส่วนมากจะมีลักษณะเป็นปากปล่องภูเขาไฟ โดยยอดเขาสูงที่สุดคือ Paektu ซึ่งมีความสูงถึง 2,744 เมตรจากระดับน้ำทะเล

พิกัด: Changbai Mountains map

Changbai Mountains5 Changbai Mountains3 Changbai Mountains2 Changbai Mountains1

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต