Tips

8 เส้นทาง “เที่ยวเอง” ยอดนิยมในยุโรป สำหรับผู้เริ่มต้น

เมื่อพูดถึง “ยุโรป” หลายคนคงคิดว่าต้องใช้เงินและเวลานานสำหรับการไปแต่ละครั้ง หรือบางกลุ่มก็อาจไม่รู้ว่าควรไปเส้นทางไหนดีบ้างเพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลาย และใช้เวลานานจนเกินไป

ขอวีซ่าเชงเก้นต้องทำยังไงบ้าง

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขอวีซ่า Schengen ควรเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวกับสถานทูตของประเทศต่างๆ ในกลุ่มเชงเก้นอย่างไร

เที่ยว (ประเทศ) (จำนวนวันและคืน) ด้วยงบ (ตัวเลข) ทำได้จริงหรือ??

ต้องยอมรับว่ากระแสการรีวิวกระทู้ท่องเที่ยวด้วยการจั่วหัวเรื่องตัวเลขเงินที่ใช้ขึ้นมาเป็นจุดขายนับเป็นสิ่งที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

Block title

- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS

error: Content is protected !!