Castelo de Vide ชุมชนโปรตุกีสโบราณตามแนวกำแพงเมืองอันทรงคุณค่า

ทิวทัศน์มุมสูงของชุมชน Castelo de Vide ชุมชนในเขตการปกครอง Portalegre แห่งแคว้น Alto Alentejo ทาง
ตะวันออกของประเทศ Portugal ติดกับพรมแดนประเทศ Spain

ชุมชนที่มีประชากรราว 3,500 คนแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาที่มีลักษณะเป็นเมืองป้อมปราการขนานแท้ โดยเขตเมืองชั้นในแนวกำแพงเมืองเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มขุนนางและเครือญาติซึ่งสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ชุมชนดังกล่าวเป็นที่รู้จักจากเอกลักษณ์ของบ้านเรือนสีขาวตามแนวระดับและถนนสายแคบๆ ที่ลัดเลาะไปมา

พิกัด: Castelo de Vide map

Castelo de Vide1 Castelo de Vide2 Castelo de Vide4 Castelo de Vide5 Castelo de Vide6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต