Castelnaud-la-Chapelle เมืองป้อมปราการยุคกลางสุดขลังแห่งฝรั่งเศส

ทัศนียภาพของชุมชน Castelnaud-la-Chapelle ชุมชนในเขตจังหวัด Dordogne แห่งแคว้น Aquitaine ทางภาคกลางตอนล่างของประเทศฝรั่งเศส

ชุมชนที่มีอาณาเขตทั้งหมดประมาณ 21 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาความสูงระหว่าง 51-283 เมตรเหนือจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Céou กับ Dordogne โดยตำแหน่งบนสุดของชุมชนเป็นที่ตั้งของ Château de Castelnaud ป้อมปราการยุคกลางที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง

จากจุดนี้สามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์อันงดงามด้านล่างได้ทั้งหมด

พิกัด: Castelnaud-la-Chapelle map

Castelnaud la Chapelle1 - Castelnaud-la-Chapelle เมืองป้อมปราการยุคกลางสุดขลังแห่งฝรั่งเศส
Castelnaud la Chapelle2 - Castelnaud-la-Chapelle เมืองป้อมปราการยุคกลางสุดขลังแห่งฝรั่งเศส
Castelnaud la Chapelle3 - Castelnaud-la-Chapelle เมืองป้อมปราการยุคกลางสุดขลังแห่งฝรั่งเศส
Castelnaud la Chapelle5 - Castelnaud-la-Chapelle เมืองป้อมปราการยุคกลางสุดขลังแห่งฝรั่งเศส

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต