Carrick-a-Rede Rope สะพานแขวนสุดหวาดเสียวแห่งไอร์แลนด์เหนือ

สะพาน Carrick-a-Rede Rope สะพานแขวนอันน่าหวาดเสียวที่เชื่อมระหว่างฝั่งหมู่บ้าน Ballintoy กับเกาะเล็กๆ ชื่อ Carrick ทางเหนือสุดของ Northern Ireland

คำว่า Carrick-a-rede หมายความว่าหินในถนน ในอดีตกาลชาวประมงสร้างสะพานเชื่อมไปยังเกาะ Carrick เพื่อจับปลาแซลมอนที่มีชุกชมบริเวณหลังเกาะ (ปัจจุบันเหลือแซลมอนอยู่ไม่มากแล้วและมีเฉพาะบางฤดูด้วย) รูปทรงและวัสดุที่ใช้เป็นทางข้ามเกาะแปรเปลี่ยนไปมาตลอดแต่ก็ยังไม่มีสะพานใดที่ปลอดภัยมากนัก จนกระทั่งในปี 2000 ภาครัฐของไอร์แลนด์เหนือได้ช่วยเหลือในการวางโครงสร้างสะพานให้แข็งแรงจนเป็นสะพานที่ปลอดภัยในปัจจุบัน

Carrick-a-Rede Rope

ด้วยความสูงจากน้ำทะเลถึง 30 เมตร และยาวอีก 20 เมตร ทำให้ระหว่างเดินอยู่บนสะพานแขวนแห่งนี้มักทำให้รู้สึกเสียวไส้ เพราะแกว่งไปมาตลอด และหากใครอยากทดลองข้ามสะพานนี้ดู ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ จะเดินข้ามไปได้เลย เพราะที่นี่อยู่ในความดูแลของรัฐ ทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่มเติมอีกด้วย

พิกัด: Carrick-a-Rede Rope map

Carrick-a-Rede Rope4

Carrick-a-Rede Rope3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต